Kilingi-Nõmme 110/15 KV alajaam

Asukoht: 
Hommiku 3, Kilingi-Nõmme
Tellija: 
Elektritsentrum AS
Projekti valmimise aeg: 
november 2013
Staadium: 
eskiisprojekt + tööjoonised
Suletud netopind: 
162,2 m2
töö liik: